Порезни обвезници ФБиХ у периоду јануар-аугуст уплатили 4,1 милијарду КМ јавних прихода

 • 06.09.2022.
 • Порезни обвезници ФБиХ у периоду јануар-аугуст уплатили 4,1 милијарду КМ јавних прихода

  Порезни обвезници Федерације БиХ уплатили су у периоду јануар - аугуст 2022. године 4.189.215.519 КМ јавних прихода, што је у односу исти период 2021. године више за 546.236.084 КМ или за 15 посто, саопћила је Порезна управа ФБиХ.

  У структури јавних прихода, за период јануар - аугуст 2022., порез на добит и заостали приходи од пореза на добит наплаћени су у износу 390.200.648 КМ, порез на доходак и заостали приходи од пореза физичких лица у износу 364.235.090 КМ, порез на промет непокретности и права 58.533.053 КМ, порез на имовину, насљеђе и поклон  31.681.349 КМ, заостали приходи од осталих пореза 284.152 КМ, таксе и накнаде у износу 465.479.429 КМ,новчане казне су наплаћене у износу 35.518.780КМ, чланарине 7.062.870 КМ и остали јавни приходи у износу од 2.959.587 КМ.

  У истом периоду наплаћени су доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприноси за случај незапослености у укупном износу 2.832.273.136 КМ.

  У структури доприноса за период јануар - аугуст 2022. године наплаћени су:

  -доприноси за ПИО/МИО у износу 1.587.117.794 КМ, доприноси за здравствено осигурање у износу 1.115.356.053 КМ, те доприноси за осигурање за случај незапослености у износу 129.799.288 КМ.

  Број запослених у Федерацији БиХ, према пребивалишту запосленика на дан 31.08.2022. године је 533.535. Овај број већи је за 7.437 у односу на податак од 31.08.2021.  године, када  запослених било 526.098.  

  Број запослених на дан 31.08.2022. године мањи је за 1.708 у односу на податак од 31.07.2022. године, када је број запослених износио 535.243.

  Према службеним подацима Порезне управе Федерације БиХ на дан 31.08. 2022. године, на подручју Федерације БиХ инсталирано је укупно 93.751 фискалних уређаја путем којих је у аугусту 2022. године евидентиран укупан промет у износу 5.016.421.605,02 КМ.

  У односу на 31.08.2021. године број фискалних уређаја је већи за 5.579, а евидентирани промет у аугусту 2022. године већи него у аугусту 2021. за 457.044.281,48 КМ.

  Опћина с највећим бројем фискалних уређаја на дан 31.08.2022. године је Центар Сарајево на чијем подручју је инсталирано 6.148 фискалних уређаја.

  Опћина с најмањим бројем фискалних уређаја на дан 31.08.2022. године је Добретићи на чијем подручју је инсталирано шест фискалних уређаја.

  Опћина у којој је евидентиран највећи укупан промет путем фискалних уређаја у аугусту 2022. је Нови Град Сарајево на чијем подручју је евидентиран укупан промет у износу 396.499.255,57 КМ, а најмањи  Опћина Пале на чијем подручју је евидентиран укупан промет у износу 184.948,08 КМ, саопћено је из Порезне управе ФБиХ.