Након доставе података кантоналних служби утврђена oдлука: Једнократна новчана накнада за 187.247 незапослених у ФБиХ

 • 08.12.2022.
 • Након доставе података кантоналних служби утврђена oдлука: Једнократна новчана накнада за 187.247 незапослених у ФБиХ

  Влада Федерације БиХ на данашњој сједници у Сарајеву је, на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике, донијела Одлуку о утврђивању коначног износа средстава за исплату једнократне новчане накнаде од по 100 КМ незапосленим особама у ФБиХ, а у складу са Уредбом о подршци становништву усљед раста индекса потрошачких цијена. На основу података о корисницима накнада из достављених захтјева надлежних кантоналних служби за запошљавање утврђено је да је за исплату потребно укупно 18.724.700 КМ.

  Наиме, десет кантоналних служби за запошљавање доставиле су податке о укупно 187.247 незапослених особа које остварују право на једнократну новчану накнаду од по 100 КМ.

  Ова средства осигурат ће се из Буџета Федерације БиХ за 2022. годину, на раздјелу Федералног министарства рада и социјалне политике, а са којег ће се извршити исплата на трансакцијске рачуне сваке од служби за запошљавање, према подацима које су оне доставиле Влади ФБиХ.

  Према достављеним захтјевима кантоналних служби за запошљавање, највише корисника је у Тузланском кантону (43.405), потом у Кантону Сарајево (38.432), Зеничко-добојском (33.314) и Херцеговачко-неретванском кантону (21.734). Слиједе Средњобосански кантон (18.430 корисника), Унско-сански (16.800), Западно-херцеговачки (6.696), затим Кантон 10 који је доставио податке о 4.070 незапослених особа, те Босанско-подрињски кантон Горажде са 2.190 корисника и Посавски кантон са 2.176 особа које су оствариле право на исплату ове накнаде.

  Подсјетимо, Уредбом о подршци становништву усљед раста индекса потрошачких цијена, Федерална влада је одредила да коначан износ средстава за исплату једнократне новчане накнаде, који ће бити уплаћен свакој од кантоналних служби за запошљавање, утврђује након што ове службе доставе неопходне податке.

  Данашња одлука Федералне владе за исплату једнократне новчане накнаде ступа на снагу даном доношења.

  Надлежне кантоналне службе за запошљавање имају обавезу да најкасније до 20. децембра ове године, исплате једнократну новчану накнаду на трансакцијске рачуне корисника.

  По исплати накнада корисницима, кантоналне службе за запошљавање дужне су најкасније до 15. јануара 2023. године доставити Влади ФБиХ извјештај о реализацији средстава, са подацима о броју особа којима је исплата извршена и укупно утрошеним новцем у ове сврхе.