Public purschase

2023. godina

ARHIVA JAVNIH NABAVKI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o otkazivanju/poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina – nabavka kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata VFBiH
09.Jan.2023.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka licenci za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
19.Dec.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina – nabavka kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata VFBiH
08.Dec.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – usluge održavanja aplikativnog softvera za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH od 30.11.2022. godine
30.Nov.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH - LOT 2
02.Nov.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
01.Nov.2022.
Odluka o poništenju postupka Javne nabavke roba – nabavka licenci za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
27.Oct.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka serverske opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
24.Oct.2022.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2022. godinu
18.Oct.2022.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2021. godinu
18.Oct.2022.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2019. godinu
18.Oct.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – usluga evaluacije učinka mjera Vlade FBiH na ublažavanju posljedica COVID-19 pandemije, broj: 05-02-80-44/2022-7 od 07.10.2022. godine
07.Oct.2022.
Plan javnih nabavki Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2022. godinu sa izmjenama i dopunama broj 06-11-78/2022-1-3 od 28.9.2022.godine.
29.Sep.2022.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara - nabavka kancelarij
08.Sep.2022.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara – nabavka tonera za
29.Aug.2022.
Plan javnih nabavki Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2022. godinu
01.Aug.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – usluga evaluacije učinka mjera Vlade FBiH na ublažavanju posljedica COVID-19 pandemije od 27.7.2022. godine
27.Jul.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara –nabavka kancelarijskog materijala
26.Jul.2022.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2022. godinu
18.Jul.2022.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2021. godinu
18.Jul.2022.