Public purschase

2024. godina

ARHIVA JAVNIH NABAVKI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 05-02-80-5/2022-1
22.Feb.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge oglašavanja u novinama za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 05-02-80-2/2022-1 od 15.02.2022. godine
15.Feb.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge pretplate za dnevnu, sedmičnu i mjesečnu štampu za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 05-02-80-3/2022-1 od 1
15.Feb.2022.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga — tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije
03.Feb.2022.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 05-02-35-59/2021-9 od 07.01.2022. godin
07.Jan.2022.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu zaključno sa 30.06.21. godine
30.Jun.2021.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu zaključno sa 30.06.21. godine
30.Jun.2021.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2021. godinu zaključno sa 30.06.21. godine
30.Jun.2021.
Obrazac za cijenu ponude usluga tehnickog pregleda i registracije motornih vozila
30.Apr.2021.
Plan javnih nabavki za potrebe rekonstrukcije/sanacije/adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade ,,Staklena banka" u Mostaru za 2021. godinu.
18.Mar.2021.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2021. godinu sa izmjenama i dopunama
23.Feb.2021.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2021. godinu.
23.Feb.2021.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge ekterne reprezentacije za potrebe Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije
04.Feb.2021.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije
04.Feb.2021.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije
04.Feb.2021.
Obrazac za cijenu ponude usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila
31.Dec.2020.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu zaključno sa 31.12.20. godine
31.Dec.2020.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu zaključno sa 31.12.20. godine
31.Dec.2020.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu-SIDA broj 11324- zaključno sa 31.12.20. godine
31.Dec.2020.
Obrazac pračenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu, zaključeno sa 30.09.2020. godine
30.Sep.2020.