BOSNIA AND HERZEGOVINA

Federation of Bosnia and Herzegovina

Government of Federation of Bosnia and Herzegovina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kompjuterske opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

  • 20.09.2023.