Arhiva javnih nabavki

2023. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu�a�a za javnu nabavku roba � nabavka Microsoft softvera putem koli�inskog licenciranja (Volume Licensing) i softverskog osiguranja (Software Assuran
23.Aug.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za javnu nabavku roba-kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za Generalni sekretarijat
23.Aug.2019.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - nabavka pravnih usluga u postupku arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom - MOL/INA, za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
09.Aug.2019.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom-06.08.2019.
06.Aug.2019.
Javni poziv za prijem konsultanata u Jedinici za implementaciju projekta "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u FBiH (SIDA broj projekta: 11324)
29.Jul.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za javnu nabavku roba - nabavka Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licensing) i softverskog osiguranja (Software Assurance)
29.Jul.2019.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom
23.Jul.2019.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba-nabavka mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federcije Bosne i Hercegovine
18.Jul.2019.
Javni poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe Projekta "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u FBiH
17.Jul.2019.
Javni poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga- usluge eksterne reprezentacije za potrebe Projekta "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u FBiH"
17.Jul.2019.