Arhiva javnih nabavki

2023. godina

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - hotelskog smještaja za potrebe projekata "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u FBiH" (SIDA broj: 11324)
23.Nov.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nadogradnja hardverske opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
13.Nov.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - tečnih goriva za službena motorna vozila za potrebe generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
31.Oct.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga-dodatni back up link i servisni link za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
09.Oct.2018.
Obavještenje o javnoj nabavci usluga Federalnog ministarstva enerigije, rudarstva i industrije
08.Oct.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT 2 - toneri)
22.Aug.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT 1 - kancelarijski materijal)
22.Aug.2018.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
02.Aug.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - pružanje usluga kolektivnog osiguranja uposlenih za potrebe Generalnog skeretarijata Vlade FBiH (LOT 2)
24.Jul.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - pružanje usluga osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranja vozila, sa uključenim rizikom krađe za službena vozila za p
24.Jul.2018.