Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za javnu nabavku roba - nabavka Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licensing) i softverskog osiguranja (Software Assurance)

  • 29.07.2019.