3. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo", d.o.o.