Bavrka: Završava prvi krug podjele paketa za 17.000 socijalno ugroženih u FBiH, koji će istu pomoć dobiti i u novembru

  • 27.09.2022.
  • Bavrka: Završava prvi krug podjele paketa za 17.000 socijalno ugroženih u FBiH, koji će istu pomoć dobiti i u novembru