FMRSP: Predstavnički dom danas razmatra dopune Zakona o radu kojima se regulira rad studenata, te Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u FBiH

  • 04.03.2024.
  • FMRSP: Predstavnički dom danas razmatra dopune Zakona o radu kojima se regulira rad studenata, te Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u FBiH