FMRSP: Predstavnički dom danas razmatra dopune Zakona o radu kojima se regulira rad studenata, te Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u FBiH

 • 04.03.2024.
 • FMRSP: Predstavnički dom danas razmatra dopune Zakona o radu kojima se regulira rad studenata, te Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u FBiH

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je dnevnim redom današnje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH predviđeno  razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o radu kojima se regulira privremeni i povremeni rad studenata, kao i Nacrta zakona o djelatnosti psihologa u FBiH.

  Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić tim povodom je kazao kako ova dva zakona predstavljaju značajne iskorake u unapređenju normativnih propisa u Federaciji, ali i najavu inovativnih pristupa ovog ministarstva u reguliranju resornog zakonodavnog okvira.

  Kako se navodi u saopćenju, dopune Zakona o radu predstavljaju značajan pomak u zaštiti prava studenata i reguliranju njihovih radnih odnosa, kao i razvoju zdrave ekonomije.

  - Ovaj zakon će omogućiti zaštitu studenata na tržištu rada, definirajući njihova prava i obaveze, zaštitu na radu, kao i pravila koja se odnose na radne odnose tokom studiranja. Donošenjem ovog zakona dat će se veća sigurnost i pravna zaštita za studente koji rade tokom školovanja. Poslodavcima će se omogućiti da lakše dolaze do rješenja u potrazi za radnicima, posebno za poslove koji ne zahtijevaju zapošljavanje na neodređeno vrijeme. To će svakako utjecati i na veće poštivanje prava iz radno-pravnih odnosa i samim tim doprinijeti smanjenju sive ekonomije, a proporcionalno tome, rastu zdrave ekonomije zasnovane na poštivanju prava i obaveza prema poslodavcima, radnicima i državi - najavio je ministar Delić.

  Također, navodi se da su nova zakonska rješenja o djelatnosti psihologa važna za unapređenje kvaliteta pružanja psiholoških usluga i zaštitu korisnika tih usluga.

  - Ovaj zakon će postaviti jasne standarde i propise za obavljanje psihološke prakse, osiguravajući da samo kvalificirani stručnjaci mogu pružati ove, za naše društvo, iznimno važne usluge. Reguliranje djelatnosti psihologa, također, će doprinijeti i podizanju svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, te smanjenju stigme povezane s traženjem psihološke pomoći - navedeno je u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.