FMPU: Za sanaciju klizišta u Općini Usora izdvojeno 120.000 KM

  • 29.07.2022.
  • FMPU: Za sanaciju klizišta u Općini Usora izdvojeno 120.000 KM