Donesena Uredba o postupku dokazivanja ispunjenosti uslova za imenovanje u ustanovama socijalne zaštite FBiH

  • 24.11.2022.
  • Donesena Uredba o postupku dokazivanja ispunjenosti uslova za imenovanje u ustanovama socijalne zaštite FBiH