Delegacija Vlade FBiH posjetila Šumarski fakultet: Urediti stanje u sektoru šumarstva

  • 10.09.2007.
  • Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković, zamjenik federalnog premijera i federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda, te federalni ministri poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Damir Ljubić i prostornog uređenja Salko Obhodžaš posjetili su danas Šumarski faklutet Univerziteta u Sarajevu, gdje su s dekanom dr. Farukom Mekićem i njegovim suradnicima razgovarali o razvojnim mogućnostima sektora šumarstva u FBiH.