69. RJEŠENJE o imenovanju Stručne komisije za izbor realizatora programa stručnog usavršavanja