Za 30 KM povećane subvencije za smještaj i ishranu studenata

  • 20.10.2022.
  • Za 30 KM povećane subvencije za smještaj i ishranu studenata