За 30 КМ повећане субвенције за смјештај и исхрану студената

 • 20.10.2022.
 • За 30 КМ повећане субвенције за смјештај и исхрану студената

  На приједлог Федералног министарства образовања и науке, Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Сарајеву донијела Одлуку о наставку субвенционирања трошкова смјештаја и исхране студената у студентским центрима - домовима у Федерацији БиХ. Ријеч је о субвенцијама намијењеним за око 300 студената са подручја Босанско-подрињског, Посавског и Кантона 10, као и Републике Српске. Влада је прихватила нову цијену субвенционирања ових трошкова са 249 КМ мјесечно по студенту за десет мјесеци календарске, односно академске године, почевши од 1. новембра 2022.

  У образложењу је наведено да је Заједница студентских центара ФБиХ доставила захтјев ресорном федералном министарству, да се због повећања трошкова смјештаја и исхране студената смјештених у студентским домовина у ФБиХ, одобри повећање субвенције са досадашњих 219 КМ, за додатних 30 КМ.

  Средства за субвенционирање осигуравају се у Буџету ФБиХ кроз трансфер за финансирање студентског стандарда.  За реализацију ове одлуке, која ступа на снагу наредног дана од објављивања у Службеним новинама ФБиХ, задужено је Федерално министарство образовања и науке.

  Иначе, за основни и проширени студентски стандард у прошлој години издвојено је 900 хиљада КМ из Буџета ФБиХ. Од тога двије трећине за основни студентски стандард, односно 574.164 КМ за смјештај и исхрану.

  Преосталих око 325.000 КМ односило се на субвенционирање проширеног студентског стандарда: подршку пројектима студентских организација јавних високошколских установа у ФБиХ, затим најбољим студентима, држављанима БиХ, који студирају на јавним високошколским установама у ФБиХ, те подршку студентима с инвалидитетом и подстицај школовању Рома, држављанима БиХ, који имају пребивалиште на простору ФБиХ и студирају на јавним високошколским установама у БиХ.

  Субвенционирање смјештаја и исхране у студентским центрима у Федерацији БиХ је први пут уређено Протоколом потписаним 30.12.1998. те каснијим од 11.10.2001. године. У складу са Одлуком Владе ФБиХ из 2005. године, дефинирано је субвенционирање студената Босанско-подрињског, Посавског и Кантона 10, као и студената из Републике Српске.