Posebna skrb društva za teške invalide

  • 02.04.2008.
  • Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević sa suradnicima razgovarao je danas sa prof.dr.Martinom Salzerom, predsjednikom organizacije Austrian Doctors for Disabled (Austrijski ljekari za osobe sa teškim invaliditetom), atašeom za socijalne poslove ambasade Austrije u Beogradu Oliverom Hilerom i sekretarom Saveza udruženja za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom FBiH Harisom Haverićem.