Posebna skrb društva za teške invalide

  • 02.04.2008.
  • Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević sa suradnicima razgovarao je danas sa prof.dr.Martinom Salzerom, predsjednikom organizacije Austrian Doctors for Disabled (Austrijski ljekari za osobe sa teškim invaliditetom), atašeom za socijalne poslove ambasade Austrije u Beogradu Oliverom Hilerom i sekretarom Saveza udruženja za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom FBiH Harisom Haverićem.

    Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević sa suradnicima razgovarao je danas sa prof.dr.Martinom Salzerom, predsjednikom organizacije Austrian Doctors for Disabled (Austrijski ljekari za osobe sa teškim invaliditetom), atašeom za socijalne poslove ambasade Austrije u Beogradu Oliverom Hilerom i sekretarom Saveza udruženja za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom FBiH Harisom Haverićem o unapređenju sistema socijalne zaštite osoba sa invaliditetom.
     
    Prof. Salzer je istakao kako je u Austriji samo osobama sa teškim invaliditetom (kojima je potrebna pomoć drugih) osigurana posebna skrb društva i u normativnom smislu su odvojeni od osoba sa drugim vidovima invaliditeta. Na primjerima iz naše zemlje gosti su zorno pokazali kako se, temeljem metodologije i normativa koji su na snazi u Republici Austriji, ocjenjuje stupanj invaliditeta u sedam nivoa.

    Iskustva Austrije u ovoj oblasti, potvrda su opredjeljenja Vlade F BiH da krene sa reformom pravnog okvira i uspostavljenih odnosa kako bi skrb društva bila usmjerena na invalidne osobe kojima je pomoć stvarno potrebna, istakao je dr. Perica Jelečević. Za civilne invalidnine ove godini planirano je u federalnom Proračunu 157 miliona KM i to će biti nedovoljno. Gledano ukupno, za društvo je to ogromno izdvajanje ali, sa druge strane, kao pojedinačna pomoć, teškim invalidima je nedovoljna. I tu nelogičnost, pa i nepravdu, reformom u sektoru skrbi o civilnim invalidima želimo riješiti, rekao je dr. Perica Jelečević, saopćeno je iz kabineta federalnog ministra rada i socijalne politike.