Podrška školovanju mladih Srebrenice

  • 06.11.2007.
  • Kao podršku održavanju Konferencije o mogućnostima ulaganja u Srebrenicu, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke odlučilo je, ulaganjem u mlade ljude, dati doprinos „duhovnoj“obnovi ovog grada.