Novalić: “Kada prihvatimo stav da se u našoj zemlji može kvalitetno raditi, krenut će i ekonomski uzlet”

  • 05.09.2022.
  • Novalić: “Kada prihvatimo stav da se u našoj zemlji može kvalitetno raditi, krenut će i ekonomski uzlet”