Na Svjetski dan turizma Vlada FBiH predstavila Strategiju razvoja turizma 2022 - 2027.

  • 27.09.2022.
  • Na Svjetski dan turizma Vlada FBiH predstavila Strategiju razvoja turizma 2022 - 2027.