Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2021. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2021. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 2/21 /13.1.2021./

 1. UREDBA o dopuni Uredbe o evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. UREDBA o izmjenama Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. UREDBA o dopuni Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 7/21 /27.1.2021./
 4. UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju i primjeni jedinstvenih kriterija za zaključivanje Sporazuma, odnosno sudske nagodbe o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju i primjeni jedinstvenih kriterija za zaključivanje Sporazuma, odnosno sudske nagodbe o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/21 /3.2.2021./
 5. UREDBA o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 13/21 /17.2.2021./
 6. UREDBA o osnivanju Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 17/21 /3.3.2021./
 7. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/21 /17.3.2021./
 8. UREDBA o izmjenama Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o interventnim mjerama za potporu ugroženim sektorima gospodarstva Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj33/21 /28.4.2021./
 9. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o organizovanju Federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o organiziranju Federalnih specijaliziranih postrojbi civilne zaštite (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj33/21 /28.4.2021./
 10. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o organizovanju Federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o organiziranju Federalnih specijaliziranih postrojbi civilne zaštite (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/21 /12.5.2021./
 11. UREDBA o izmjeni Uredbe o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/21 /2.6.2021./
 12. UREDBA o dopuni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 45/21 /9.6.2021./
 13. UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/21 /23.6.2021./
 14. UREDBA o dopuni Uredbe o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o osnivanju Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 51/21 /30.6.2021./
 15. UREDBA kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu (bosanski jezik)
  UREDBA kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu (hrvatski jezik)
 16. UREDBA o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš (bosanski jezik)
  UREDBA o projektima za koje je procjena utjecaja na okoliš obavezna i projektima za koje se odlučuje potreba za procjenu utjecaja na okoliš (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/21 /7.7.2021./
 17. UREDBA o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/21 /14.7.2021./
 18. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 57/21 /21.7.2021./
 19. UREDBA o jednokratnom novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  UREDBA o jednokratnom novčanom iznosu mirovine kao podrška umirovljenicima u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/21 /28.7.2021./
 20. UREDBA o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada (bosanski jezik)
  UREDBA o proizvodima koji poslije uporabe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada (hrvatski jezik)
 21. UREDBA o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava (bosanski jezik)
  UREDBA o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uvjetima za dodjelu poticajnih sredstava (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 71/21 /8.9.2021./
 22. UREDBA o izmjenama Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora plinskog gospodarstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/21 /15.9.2021./
 23. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti (bosanski jezik)
  UREDBA o prestanku važenja Uredbe o uvjetima koje je poduzeće odnosno druga pravna osoba dužna ispunjavati u glede broja uposlenih djelatnika u svezi obavljanja registrirane djelatnosti (hrvatski jezik)
 24. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/21 /29.9.2021./
 25. UREDBA o sufinansiranju nabavke putničkih automobila za ratne vojne invalide 100% I grupe (bosanski jezik)
  UREDBA o sufinanciranju nabavke putničkih automobila za ratne vojne invalide 100% I grupe (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 87/21 /29.10.2021./
 26. UREDBA o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID 19 (bosanski jezik)
  UREDBA o mjerama financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID 19 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 97/21 /3.12.2021./
 27. UREDBA o sticanju statusa realizatora Programa stručnog usavršavanja (bosanski jezik)
  UREDBA o stjecanju statusa realizatora Programa stručnog usavršavanja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 103/21 /22.12.2021./
 28. UREDBA o novčanom iznosu mirovine kao podrška umirovljenicima u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
  UREDBA o novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 103/21 /22.12.2021./
 29. UREDBA o novčanom iznosu mirovine kao podrška umirovljenicima u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
  UREDBA o novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 106/21 /31.12.2021./
 30. UREDBA o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće (bosanski jezik)
  UREDBA o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće (hrvatski jezik)