Akcija Vlade FBiH na stabilizaciji cijena hljeba

  • 10.01.2008.
  • Koordinacija predstavnika Vlade Federacije BiH i predstavnika Mlinsko-pekarske industrije po pitanjima stabiliziranja tržišnih cijena hljeba, rezultirala je prihvatanjem Vladine ponude o kupovini pšenice iz robnih rezervi od strane svih članica Koordinacije, izuzev kompanije ½Klas½ Sarajevo.