Za kvalitetniji život invalida

  • 16.10.2007.
  • Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa izaslanstvom projekta “Podrška razvoju politike u oblasti invalidnosti u BiH (2005-2009). Ovo je međudržavni projekt BiH i Finske koji realiziraju Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, resorna entitetska ministarstva i Nezavisni biro za humanitarna pitanja (IBHI).