Vlada FBiH izrazila spremnost za davanje dodatnih garancija za generala Delića

  • 17.12.2007.
  • Razmatrajući izvještaje Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o provedbi garancija na odluku koju je, po zahtjevu odbrane za privremeno puštanje na slobodu penzionisanog generala Rasima Delića, donijelo Pretresno vijeće Međunarodnog suda u Haagu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 38. sjednici u Sarajevu, usvojila više zaključaka.