Unaprjeđenje zaštite okoliša u jugoistočnoj Europi

  • 11.10.2007.
  • Izaslanstvo Bosne i Hercegovine na ministarskoj konferenciji paneuropskih zemalja i predstavnika SAD, Kanade i Izraela “Okoliš za Europu”, koja se održava u Beogradu od 10. do 12. listopada, a u čijem su sastavu i federalni ministar okoliša i turizma dr. Nevenko Herceg, te njegov savjetnik Tomislav Lukić, ostvarilo je niz kontakata s međunarodnim institucijama.