Sastanak sa delegacijom Šumarskog fakulteta

  • 14.01.2008.
  • Danas je federalni ministar prostornog uređenja mr.sc Salko Obhođaš primio delegaciju Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koju je predvodio prof. dr. Faruk Mekić, dekan Fakulteta.