Odluka o poništenju postupka Javne nabavke roba – nabavka licenci za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

  • 27.10.2022.