BOSNIA AND HERZEGOVINA

Federation of Bosnia and Herzegovina

Government of Federation of Bosnia and Herzegovina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka tečnih goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

  • 08.06.2023.