Obilježena 30.godišnjica Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu

  • 19.12.2007.
  • Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu svečano je danas obilježio 30. godina kontinuiranog rada i razvoja. Dekan ovog fakulteta prof. dr. Šefkija Èekić, govoreći na ceremoniji održanoj u prisustvu premijera FBiH Nedžada Brankovića, predsjednika ANUBiH-a Božidara Matića, rektora Univerziteta u Sarajevu Faruka Èaklovice i drugih visokih gostiju, naglasio je da je ovo najstariji fakultet ove vrste u BiH.