Obavijest u skladu sa članom 52. stav (7) tačka a) Zakona o javnim nabavkama

  • 30.03.2023.