Nastavak akcije kontrole rada na crno

  • 30.10.2007.
  • Akcija suzbijanja rada na crno u Federaciji BiH nastavit će se do kraja godine, a u ciklusu koji će trajati od 5. novembra do 5. decembra inspekcijski organi će posjetiti privredne subjekte koje do sada nisu bili obuhvaćeni akcijom te izvršiti provjeru onih subjekata koji su tokom akcije izvršili odjavu radnika s Federalnog zavoda PIO.