Ministar Obhođaš razgovarao sa delegacijom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

  • 14.01.2008.
  • Danas je federalni ministar prostornog uređenja mr.sc Salko Obhođaš održao sastanak sa delegacijom Komisije/Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH koju je predvodila predsjedavajuća Komisije, Amra Hadžimuhamedović.