BOSNIA AND HERZEGOVINA

Federation of Bosnia and Herzegovina

Government of Federation of Bosnia and Herzegovina

Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2016. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH"U 2016 godini

 

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/16

    

/8.1.2016./

  1. UREDBA o dopuni Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (bosanski jezik)
   UREDBA o dopuni Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 9/16 /5.2.2016./
  2. UREDBA o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (bosanski jezik)
   UREDBA o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (hrvatski jezik)
  3. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (hrvatski jezik)
  4. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (hrvatski jezik)
  5. UREDBA o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja i razrješenja lica koja nisu državni službenici u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o uvjetima, kriterijima i postupku upošljavanja i razrješenja osoba koje nisu državni službenici u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  6. UREDBA o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 10/16 /10.2.2016./
  7. UREDBA o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivske djelatnosti (bosanski jezik)
   UREDBA o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivske djelatnosti (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 14/16 /24.2.2016./
  8. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila (bosanski jezik)
   UREDBA o prestanku važenja Uredbe o vrsti i oblicima žigova koji su u uporabi kod verificiranja mjerila (hrvatski jezik)
  9. UREDBA o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode (bosanski jezik)
   UREDBA o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 20/16 /16.3.2016./
  10. UREDBA o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 28/16 /13.4.2016./
  11. UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 32/16 /27.4.2016./
  12. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju zapošljavanja (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju upošljavanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 44/16 /8.6.2016./
  13. UREDBA o naknadama troškova za službena putovanja (bosanski jezik)
   UREDBA o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 48/16 /22.6.2016./
  14. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  15. UREDBA o izmjenama i dopunama uredbe o poticanju zapošljavanja (bosanski jezik)
   UREDBA a o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju upošljavanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 50/16 /29.6.2016./
  16. UREDBA o izmjeni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)
  17. UREDBA o izmjeni i dopunama Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni i dopunama Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 60/16 /3.8.2016./
  18. UREDBA o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele (bosanski jezik)
   UREDBA o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele (hrvatski jezik)
  19. UREDBA o izmjenama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 66/16 /24.8.2016./
  20. UREDBA o službenom odijelu federalnih inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
   UREDBA o službenom odijelu federalnih inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 68/16 /31.8.2016./
  21. UREDBA o izmjeni Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)
  22. UREDBA o dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o dopunama Uredbe o Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 78/16 /5.10.2016./
  23. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 82/16 /19.10.2016./
  24. UREDBA o izmjenama Uredbe o činovima službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o činovima službenika Sudbene policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 92/16 /18.11.2016./
  25. UREDBA o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (bosanski jezik)
   UREDBA o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 98/16 /14.12.2016./
  26. UREDBA o postupku usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine s pravnom tečevinom Evropske unije (bosanski jezik)
   UREDBA o postupku usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Europske unije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 102/16 /28.12.2016./
  27. UREDBA o načinu uzimanja uzoraka, klasiranju i obračunu cijene mlijeka (bosanski jezik)
   UREDBA o načinu uzimanja uzoraka, razvrstavanju i obračunu cijene mlijeka (bosanski jezik)

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH"U 2016 godini

 

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/16

    

/8.1.2016./

  1. UREDBA o dopuni Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (bosanski jezik)
   UREDBA o dopuni Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 9/16 /5.2.2016./
  2. UREDBA o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (bosanski jezik)
   UREDBA o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (hrvatski jezik)
  3. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (hrvatski jezik)
  4. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (hrvatski jezik)
  5. UREDBA o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja i razrješenja lica koja nisu državni službenici u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o uvjetima, kriterijima i postupku upošljavanja i razrješenja osoba koje nisu državni službenici u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  6. UREDBA o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 10/16 /10.2.2016./
  7. UREDBA o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivske djelatnosti (bosanski jezik)
   UREDBA o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivske djelatnosti (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 14/16 /24.2.2016./
  8. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila (bosanski jezik)
   UREDBA o prestanku važenja Uredbe o vrsti i oblicima žigova koji su u uporabi kod verificiranja mjerila (hrvatski jezik)
  9. UREDBA o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode (bosanski jezik)
   UREDBA o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 20/16 /16.3.2016./
  10. UREDBA o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 28/16 /13.4.2016./
  11. UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 32/16 /27.4.2016./
  12. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju zapošljavanja (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju upošljavanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 44/16 /8.6.2016./
  13. UREDBA o naknadama troškova za službena putovanja (bosanski jezik)
   UREDBA o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 48/16 /22.6.2016./
  14. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  15. UREDBA o izmjenama i dopunama uredbe o poticanju zapošljavanja (bosanski jezik)
   UREDBA a o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju upošljavanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 50/16 /29.6.2016./
  16. UREDBA o izmjeni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)
  17. UREDBA o izmjeni i dopunama Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni i dopunama Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 60/16 /3.8.2016./
  18. UREDBA o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele (bosanski jezik)
   UREDBA o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele (hrvatski jezik)
  19. UREDBA o izmjenama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 66/16 /24.8.2016./
  20. UREDBA o službenom odijelu federalnih inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
   UREDBA o službenom odijelu federalnih inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 68/16 /31.8.2016./
  21. UREDBA o izmjeni Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)
  22. UREDBA o dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o dopunama Uredbe o Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 78/16 /5.10.2016./
  23. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 82/16 /19.10.2016./
  24. UREDBA o izmjenama Uredbe o činovima službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o činovima službenika Sudbene policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 92/16 /18.11.2016./
  25. UREDBA o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (bosanski jezik)
   UREDBA o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 98/16 /14.12.2016./
  26. UREDBA o postupku usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine s pravnom tečevinom Evropske unije (bosanski jezik)
   UREDBA o postupku usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Europske unije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 102/16 /28.12.2016./
  27. UREDBA o načinu uzimanja uzoraka, klasiranju i obračunu cijene mlijeka (bosanski jezik)
   UREDBA o načinu uzimanja uzoraka, razvrstavanju i obračunu cijene mlijeka (bosanski jezik)

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH"U 2016 godini

 

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/16

    

/8.1.2016./

  1. UREDBA o dopuni Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (bosanski jezik)
   UREDBA o dopuni Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 9/16 /5.2.2016./
  2. UREDBA o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (bosanski jezik)
   UREDBA o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (hrvatski jezik)
  3. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (hrvatski jezik)
  4. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (hrvatski jezik)
  5. UREDBA o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja i razrješenja lica koja nisu državni službenici u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o uvjetima, kriterijima i postupku upošljavanja i razrješenja osoba koje nisu državni službenici u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  6. UREDBA o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 10/16 /10.2.2016./
  7. UREDBA o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivske djelatnosti (bosanski jezik)
   UREDBA o zaštitnom znaku Arhiva Federacije i vrsti, kriterijima i postupku dodjele priznanja u oblasti arhivske djelatnosti (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 14/16 /24.2.2016./
  8. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila (bosanski jezik)
   UREDBA o prestanku važenja Uredbe o vrsti i oblicima žigova koji su u uporabi kod verificiranja mjerila (hrvatski jezik)
  9. UREDBA o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode (bosanski jezik)
   UREDBA o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 20/16 /16.3.2016./
  10. UREDBA o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 28/16 /13.4.2016./
  11. UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 32/16 /27.4.2016./
  12. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju zapošljavanja (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju upošljavanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 44/16 /8.6.2016./
  13. UREDBA o naknadama troškova za službena putovanja (bosanski jezik)
   UREDBA o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 48/16 /22.6.2016./
  14. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  15. UREDBA o izmjenama i dopunama uredbe o poticanju zapošljavanja (bosanski jezik)
   UREDBA a o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju upošljavanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 50/16 /29.6.2016./
  16. UREDBA o izmjeni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)
  17. UREDBA o izmjeni i dopunama Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni i dopunama Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 60/16 /3.8.2016./
  18. UREDBA o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele (bosanski jezik)
   UREDBA o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele (hrvatski jezik)
  19. UREDBA o izmjenama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 66/16 /24.8.2016./
  20. UREDBA o službenom odijelu federalnih inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
   UREDBA o službenom odijelu federalnih inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 68/16 /31.8.2016./
  21. UREDBA o izmjeni Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjeni uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)
  22. UREDBA o dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o dopunama Uredbe o Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 78/16 /5.10.2016./
  23. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 82/16 /19.10.2016./
  24. UREDBA o izmjenama Uredbe o činovima službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   UREDBA o izmjenama Uredbe o činovima službenika Sudbene policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 92/16 /18.11.2016./
  25. UREDBA o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta (bosanski jezik)
   UREDBA o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 98/16 /14.12.2016./
  26. UREDBA o postupku usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine s pravnom tečevinom Evropske unije (bosanski jezik)
   UREDBA o postupku usklađivanja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Europske unije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 102/16 /28.12.2016./
  27. UREDBA o načinu uzimanja uzoraka, klasiranju i obračunu cijene mlijeka (bosanski jezik)
   UREDBA o načinu uzimanja uzoraka, razvrstavanju i obračunu cijene mlijeka (bosanski jezik)