Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2012. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2012. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 2/12 /11.1.2012./

 1. UREDBA o izmjeni Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama
  «Službene novine Federacije BiH», broj 4/12 /13.1.2012./
 2. UREDBA o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije (bosanski jezik)
  UREDBA o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sustav javne kanalizacije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 6/12 /20.1.2012./
 3. UREDBA o reprezentaciji i poklonima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama (bosanski jezik)
  UREDBA o reprezentaciji i poklonima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 7/12 /25.1.2012./
 4. UREDBA o dopuni Uredbe o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/12 /1.2.2012./
 5. UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o oznaci i znački, uniformi, službenim zvanjima i oznakama zatvorske policije – straže i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/12 /15.2.2012./
 6. UREDBA o izmjenama Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije
 7. UREDBA o izmjeni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/12 /22.2.2012./
 8. UREDBA o izmjeni Uredbe o vezanim i posebnim obrtima (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o vezanim i posebnim obrtima (hrvatski jezik)
 9. UREDBA o izmjeni Uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/12 /2.3.2012./
 10. UREDBA o izmjenama i dopunama uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 24/12 /16.3.2012./
 11. UREDBA o mjerama zaštite finansijskih institucija (bosanski jezik)
  UREDBA o mjerama zaštite financijskih institucija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/12 /28.3.2012./
 12. UREDBA o uvjetima i načinu prezentacije nacionalnih spomenika (bosanski jezik)
 13. UREDBA o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima (bosanski jezik)
  UREDBA o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/12 /13.4.2012./
 14. UREDBA o izmjenama Uredbe o postupku verificiranja tražbina gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o postupku verificiranja tražbina gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/12 /25.4.2012./
 15. UREDBA o izmjeni Uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/12 /1.6.2012./
 16. UREDBA o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/12 /8.6.2012./
 17. UREDBA o naplati naknade za korištenje autoceste A 1(bosanski jezik)
  UREDBA o naplati naknade za korištenje autoceste A 1(hrvatski jezik)
 18. Službene novine Federacije BiH», broj 51/12 /13.6.2012./
  UREDBA o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata (bosanski jezik)
  UREDBA o pravilima za sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata (hrvatski jezik)
 19. UREDBA o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/12 /20.6.2012./
 20. UREDBA o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vojnih evidencija
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/12 /6.7.2012./
 21. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o kakvoći svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/12 /8.8.2012./
 22. UREDBA o dopunama Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o dopunama Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/12 /31.8.2012./
 23. UREDBA o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 93/12 /2.11.2012./
 24. UREDBA o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (bosanski jezik)
  UREDBA o sadržaju, uvjetima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (hrvatski jezik)          
 25. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (hrvatski jezik)