BOSNIA AND HERZEGOVINA

Federation of Bosnia and Herzegovina

Government of Federation of Bosnia and Herzegovina

Federalno ministarstvo: Za naknade civilnim žrtvama rata i osobama sa invaliditetom u maju osigurano 22,5 miliona KM

  • 09.06.2023.
  • Federalno ministarstvo: Za naknade civilnim žrtvama rata i osobama sa invaliditetom u maju osigurano 22,5 miliona KM