1. i 2. januar/siječanj 2008. godine-neradni dani

  • 28.12.2007.
  • Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da se, sukladno Zakonu o praznicima («Službeni list RBiH», br: 2/93 i 13/94), Nova godina proslavlja 1.i 2. januara/siječnja 2008. godine, te da u te dane državni organi, poduzeća i druge pravne osobe ne rade.