News

Pomoć samo najugroženijim

Federalni ministar rada i socijalne politike dr.Perica Jelečević razgovarao je danas sa predstavnicima Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini koje je predvodila tim lider Maniza Nagvi (Maniza Naqvi).

15.02.2008.

O cijenama osnovnih živežnih namirnica

Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković i federalni ministar trgovine Desnica Radivojević razgovarali su danas u Sarajevu s proizvođačima mlijeka i ulja, veletrgovcima, čelnicima Udruge poslodavaca FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH, te predstavnicima udruga potrošača o stanju u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i na tržištu osnovnih živežnih namirnica.

15.02.2008.

Zajednički rješavati probleme

Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković danas je primio predsjednika Saveza invalida FBiH Zijada Arapčića. Razgovarano je o socijalnoj zaštiti ove kategorije u svjetlu najavljenih revizija i izmjena zakona. Problem lažnih uvjerenja o invalidnosti treba riješiti kroz reviziju u Institutu za medicinsko vještačenje kojem treba stvoriti povoljnije uvjete za rad.

14.02.2008.

O politici privatizacije

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine dr. Nedžad Branković i federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šećkanović primili su danas direktora UBS Investmen Bank iz Londona za Centralnu i Istočnu Evropu Lucasa Wilsona sa saradnicima, koji prvi put boravi u posjeti Bosni i Hercegovini.

14.02.2008.

Prezentiran Strategijski plan i program razvitka energetskog sektora u FBiH

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije danas je, u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu, čelnim ljudima rudnika ugljena ”Kreka”, ”Banovići”, ”Kakanj” i ”Zenica”, obje elektroprivrede u FBiH, BH-gasa i Terminala Federacije predstavilo Strategijski plan i program razvitka elektroenergetskog sektora u FBiH.

14.02.2008.

Premijer FBiH izabran za predsjednika Skupštine dioničara „Elektroprijenosa BiH“

Premijer Federacije BiH dr.Nedžad Branković danas je izabran za predsjednika Skupštine dioničara zajedničke bh. kompanije "Elektroprijenos BiH" i tu dužnost obavljat će godinu dana.

13.02.2008.

Sastanak u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

Danas je federalni ministar prostornog uređenja mr.sc Salko Obhođaš održao sastanak sa Husejinom Smajlovićem, načelnikom Općine Zenica, Antom Bošnjakom, načelnikom Općine Posušje, Hamdom Fatićem, načelnikom Općine Vareš i delegacijom USAID SPIRA Projekta koju je predvodio gospodin Stephen J. Farkas, šef projekta USAID SPIRA.

12.02.2008.

„Jajce na listi UNESCO-a“

Federalni ministar okoliša i turizma dr. sc. Nevenko Herceg sa suradnicima danas je u Sarajevu održao sastanak sa načelnikom Općine Jajce gosp. Nisvetom Hrnjićem. Tijekom susreta razgovaralo se o aktualnim zbivanjima u Općini Jajce, posebice o prijedlogu za upis Jajca na UNESCO-vu listu, listu svjetske zaštićene baštine, koja bi predstavljala značajan korak ka međunarodnoj valorizaciji prirodnih i kulturoloških vrijednosti ovog grada.

12.02.2008.

Precizne evidencije o broju nezaposlenih

Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević, zajedno s resornim kantonalnim ministrima, najavio je danas u Sarajevu reforme u segmentu federalne socijalne regulative te do kraja godine preciznu evidenciju o stvarnom broju nezaposlenih u entitetu na osnovu programa reregistracije ovih osoba.

12.02.2008.

Delegacija Vlade FBiH u posjeti Èapljini i Stocu

Premijer Federacije BiH Nedžad Branković i načelnik općine Èapljina Stjepan Šutalo pustili su danas u rad vodoopskrbni sustav "Dubravska visoravan - I faza" u naselju Hotanj.

11.02.2008.

Predstavnici demobilisanih boraca u Vladi FBiH

Demobilisani borci cijene sve što je Vlada Federacije BiH do sada učinila na rješavanju problema ove populacije i stoga je ne smatraju odgovornom za trenutno stanje u vezi sa isplatama naknade za nezaposlene za mjesec januar ove godine. Ovo su federalnim ministrima za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahidu Crnkiću i za rad i socijalnu politiku Perici Jelečeviću, na današnjem sastanku u Vladi Federacije BiH, saopćili predsjednik Saveza demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 FBiH Mehmed Šišić i predsjednik Udruge umirovljenika i demobiliziranih branitelja HVO FBiH Ivan Jurčević, polazeći od činjenice da u kantonima ( osim Sarajevskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog i Zapadno-hercegovačkog), nema naznaka da će na vrijeme početi isplata januarske naknade za nezaposlene.

08.02.2008.

Dodijeljeni certifikati turističkim vodičima

Federalni ministar okoliša i turizma dr. sc. Nevenko Herceg danas je u Mostaru uručio certifikate o položenom stručnom ispitu za obavljanje usluga turističkog vodiča, za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona. Certifikate je dobilo 70 osoba koji su položili ispit pred ispitnom komisijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma 23. lipnja 2007. godine.

08.02.2008.

Rudnici i termoelektrane podupiru Vladu FBiH

Iako prvenstveno sazvan radi rasprave o značaju i ulozi integriranja u Europsku asocijaciju proizvođača i potrošača ugljena (EURACOAL), današnjim susretom u zgradi Vlade FBiH u Sarajevu, u organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dominirala je tema razvitka elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH.

07.02.2008.

Novi zajednički centar za upravljanje otpadom za Gornje Podrinje

Danas je u Goraždu organiziran sastanak predstavnika Federalnog ministarstva okoliša i turizma koje je u ime ministra dr. Nevenka Herceg predvodio Tomislav Lukić, savjetnik ministra, predstavnika Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, načelnika 10 općina regije Gornje Podrinje, predstavnika Svjetske banke, te predstavnika razvojna agencije SERDA.

07.02.2008.

Doprinos regionalnoj zaštiti prirode

Danas su se u Mostaru susreli ministar okoliša i turizma dr. sc. Nevenko Herceg sa svojim suradnicima i ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode Republike Hrvatske g. Davor Marković sa suradnicima. U vrlo konstruktivnoj atmosferi dogovoren je cijeli niz aktivnosti na području zaštite prirode koju treba u budućnosti zajednički urediti, a koji će doprinijeti kvalitetnijem regionalnom okolišu.

06.02.2008.

Najava održavanja 45.sjednice Vlade FBiH u Mostaru

Obavještavamo vas da će sutra (srijeda, 6.2.2008.) u MOSTARU biti održana 45. sjednica Vlade Federacije BiH sa početkom u 10,00 sati (nova zgrada federalnih institucija).

05.02.2008.