Nazad

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Marka Marulića br 2,
Sarajevo
Telefon:+387 33 726-551
Fax: +387 33 726-669
E-mail: kabinet@fmpvs.gov.ba
E-mail: info@fmpvs.gov.ba
web site: www.fmpvs.gov.ba

Ministar: Šemsudin Dedić

Biografija

Rođen 05.10.1973. godine u Bihaću.

Osnovnu i srednju školu završio u Bihaću. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirao 2000. godine i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Postdiplomski studij iz oblasti poslovne ekonomije, smjer finansijski menadžment, završio 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. Trenutno radi na istraživanju i izradi doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću na temu „Utjecaj budžetske politike na makroekonomsku stabilnost zemalja u razvoju“.

Radnu karijeru započeo je nakon diplomiranja 2000. godine zaposlenjem u Carinarnici Bihać gdje je obavio pripravnički staž. Od 2001. do 2004. godine zaposlen je u Carinskoj upravi Federacije BiH na poslovima stručnog saradnika za istrage. Od 2004. do 2005. godine bio je stručni savjetnik Odjeljenja za internu reviziju Uprave za indirektno oporezivanje BiH – Središnji ured u Banjoj Luci. Od 2005. do 2007. godine obavljao dužnost ministra finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona, a od 2007. do 2011. godine premijera Unsko-sanskog kantona. Od 2011. do 2014. godine bio je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Napredni je korisnik MS Office softverskog paketa za uredsko poslovanje kao i većeg broja kompjuterskih aplikacija. Pasivno se služi engleskim jezikom. Stručno se usavršavao na više međunarodnih i domaćih konferencija i seminara.

Oženjen, otac dvoje djece.


Organizacijska struktura

Ministar:
Šemsudin Dedić
Marka Marulića br 2, Sarajevo
Telefon:+387 33 726-551 
Fax: +387 33 726-669 
E-mail: kabinet@fmpvs.gov.ba

Sekretar Ministarstva:
Faketa Begović 
Telefon: +387 33 726-552
E-mail: faketa.begovic@fmpvs.gov.ba

Sektor za poljoprivredu i prehrambenu industriju: 
Bešćo Alibegović, šef Odsjeka 
Telefon: +387 33 726-584
E-mail: besco.alibegovic@fmpvs.gov.ba

Sektor za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe: 
Nijaz Brković, pomoćnik ministra
Telefon: +387 33 726-591
E-mail: nijaz.brkovic@fmpvs.gov.ba

Sektor za poljoprivredna plaćanja
Josip Jukić, šef Odsjeka
Telefon: +387 33 726 593
E-mail: josip.jukic@fmpvs.gov.ba

Sektor za vode
Hazima Hadžović, pomoćnica ministra
Telefon: +387 33 726-651
E-mail: hazima.hadzovic@fmpvs.gov.ba

Sektor za šumarstvo i lovstvo:
Danica Cigelj, pomoćnica ministra
Telefon: +387 33 726-638
E.mail: danica.cigelj@fmpvs.gov.ba 

Sektor za veterinarstvo: 
Nada Rajković, pomoćnica ministra 
Telefon: +387 33 726-659
E-mail:  nada.rajkovic@fmpvs.gov.ba


Sektor za finansije i računovodstvo: 
Esad Šabaredžović, šef Odsjeka 
Telefon: +387 33 726-566
E-mail:  esad.sabaredzovic@fmpvs.gov.ba 

Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove
Suada Mujkanović, šefica Odsjeka
Telefon: +387 33 726 577
e-mail: suada.mujkanovic@fmpvs.gov.ba

Federalna uprava za šumarstvo
Aziz Klisura, v.d. direktora
Telefon: +387 33 72 66 30
e-mail: aziz.klisura@fmpvs.gov.ba  

 

Djelokrug

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Federacije BiH iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i veterinarstva.


Organizacione jedinice u sastavu Ministarstva

1.   Kabinet ministra
2.   Sektor za poljoprivredu i prehrambenu industriju
3.   Sektor za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe
4.   Sektor za poljoprivredna plaćanja
5.   Sektor za veterinarstvo
6.   Sektor za vode
7.   Sektor za šumarstvo i lovstvo 
8.   Sektor za upravljanje projektima
9.   Sektor za finansije i računovodstvo
10. Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove
11. Sektor za informatičke sisteme
12. Jedinica za internu reviziju

U sastavu Ministarstva nalazi se Federalna uprava za šumarstvo sa sjedištem u Sarajevu.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

 • Zakon o poljoprivredi (Službene novine FBiH, broj 88/07, 4/10, 7/13)
 • Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (Službene novine FBiH, broj 42/10)
 • Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (Službene novine FBiH, broj 55/01, 31/14)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine FBiH, broj 52/09)
 • Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama (Službene novine FBiH, broj 66/13)
 • Zakon o stočarstvu (Službene novine FBiH, broj 66/13)
 • Zakon o vinu (Službene novine FBiH, broj 55/12) 
 • Zakon o veterinarstvu Federacije BiH (Službene novine FBiH broj 46/00) 
 • Zakon o veterinarstvu BiH (Službeni glasnik BiH broj 34/02)
 • Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (Službene novine FBiH broj 15/98, 70/08)  
 • Zakon o vodama (Službene novine Federacije BiH br. 70/06)
 • Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (Službene novine Federacije BiH br. 71/05, 8/10)
 • Zakon o lovstvu (Službene novine Federacije BiH br. 4/06, 8/10, 81/14)

 

Petak,
12. februar 2016.
RSS aktuelnosti
U raspravi
Javni pozivi