Aktualno

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom s glavnim tužiocem Posavskog kantona

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić danas se u Orašju sastao s glavnim tužiocem Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona Lukom Dabićem.

Više
Održana 206. sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FBiH kojim se propisuje da tarifu donosi Federalno ministarstvo pravde, uz konsultacije sa Advokatskom komorom Federacije BiH, dok za advokate odbrane po službenoj dužnosti visinu nagrade za rad utvrđuje ovo federalno ministarstvo.

Više
Potpisan Ugovor koji regulira prava 26.000 državnih službenika i namještenika

Ovlašteni predstavnici Vlade FBiH, kantonalnih vlada i reprezentativnog sindikata, potpisali su danas Kolektivni ugovor za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika kojim su regulirana prava za oko 26.000 državnih službenika i namještenika na nivou federalne, kantonalnih i općinskih administracija.

Više
Isović: Porezni sistem je poluga razvoja države

Vršilac dužnosti direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović kazao je danas da je porezni sistem jedna od najvažnijih poluga i instrumenata razvoja svake moderne i suvremene države, a da kapacitet poreznog sistema određuje kapacitet države.

Više
Proračun za građane za 2020. godinu

S ciljem sudjelovanja građana u planiranju i utrošku javnih sredstava, analizi politika i odgovornosti vlasti, Federalno ministarstvo financija je pripremilo pojednostavljenu verziju najznačajnijeg financijskog dokumenta - Proračun Federacije Bosne i Hercegovine za građane za 2020. godinu.

Više
Isplata civilnih invalidnina

Iz Federalnog ministarstva financija/finansija saopćeno je da su nalozi za isplatu civilnih invalidnina, tuđe njege i pomoći i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za prosinac/decembar 2019. godine upućeni prema bankama.

Više
ARHIVA
Subota,
18. siječanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE