Nazad

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Alekse Šantića bb
Mostar
Telefon: +387 36 513 800
Fax:       +387 36 580 015

Ured u Sarajevu:
Alipašina 41
Sarajevo
Telefon: +387 33 226 493
Fax:       +387 33 220 619
E-mail: fmeri-sa@bih.net.ba

Ministar: Erdal Trhulj

Biografija

Rođen 27.8.1964. godine u Sarajevu, gdje je završio Gimnaziju i Građevinski fakultet.
2010. godine upisao doktorski studij na Građevinskom fakultetu u Sarajevu.
2004. godine položio stručni ispit iz oblasti organizacije i nadzora na projektima.

Od januara 2011. godine v.d. direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, a od 2006. do 2010. godine direktor Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta u sklopu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Mostar.
Od 1992. do 2006. godine učestvovao u realizaciji brojnih velikih građevinskih projekata u Bosni i Hercegovini i Libiji na pozicijama direktora projekata i drugim rukovodećim inžinjerskim pozicijama.

Godine 2004. izdao monografiju o rekonstrukciji Lučkog mosta preko rijeke Neretve u Mostaru.

Odlično poznaje engleski jezik.

Oženjen, otac dvoje djece.


Organizacijska struktura

Ministar:
Erdal Trhulj
Telefon: +387 36 513 800
Fax:       +387 36 580015
E-mail: kabinet.fmeri @bih.net.ba

Sekretar:

Dr. Stipo Buljan
Telefon: +387 36 580018
Fax:       +387 36 580015
E-mail: stipo.buljan@fmeri.gov.ba

Kabinet ministra
Šef kabineta
Zumra Riđešić
Telefon: +387 33 226 493
Fax:       +387 36 220 619
E-mail: fmeri_sa@bih.net.ba

Sektor energije


Pomoćnik ministra:
Amira Pintul
Telefon: +387 36 513811
Fax:       +387 36 580015
E-mail: sektor.energije@fmeri.gov.ba

Sektor rudarstva

Pomoćnik ministra - mr.Sakib Slijepčević
Telefon: +387 36 513820
Fax:     +387 36 580015
E-mail: sakib.s@fmeri.gov.ba

Sektor industrije

Pomoćnik ministra - Marinko Bošnjak
Telefon:+387 36 513830
Fax:     +387 36 580015
E-mail: marinko.bosnjak@fmeri.gov.ba

Sektor za pravne i ekonomske poslove

Pomoćnik ministra - Jasmina Pašić
Telefon: + 387 36 513841
Fax:     + 387 36 580015
E-mail: jasmina.pasic@fmeri.gov.ba

Služba za opće poslove

Načelnik službe - Sead Brajlović
Telefon: + 387 36 580 017
Fax:     + 387 36 580 015
E-mail: sead.brajlovic@fmeri.gov.ba

Samostalni izvršilac - interni revizor
Gordana Čengić
Telefon: + 387 33 751 945; + 387 33 513 803
Fax:     + 387 33 220 619
E-mail: gordana.cengic@fmeri.gov.ba

Federalna direkcija za namjensku industriju

Alipašina br. 14
Sarajevo
Direktor - Fahrudin Smailagić
Telefon: +387 33 557 815
Fax: +387 33 557 825
E-mail: fdni@fmeri.gov.ba

Zavod za mjeriteljstvo

Alekse Šantića b.b.
Mostar
Direktor - Željko Zovko
Telefon: + 387 36 513 815
Fax: + 387 36 580 015
E-mail:zeljko.zovko@fmeri.gov.ba

 

Djelokrug

  • provodi utvrđenu politiku i izvršava zakone koje utvrđuje organ zakonodavne vlasti
  • obavlja upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa
  • donosi propise za provedbu zakona i drugih propisa
  • predlaže i daje preporuke iz oblasti zakonodavstva
  • odgovara na pitanja zakonodavne vlasti
  • obavlja i druge upravne i stručne poslove određene zakonom i drugim propisima.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH" broj 58/02)
Nedjelja,
29. mart 2015.
RSS aktuelnosti
U raspravi

Ured Vlade Federacije
Za odnose s javnošću

Alipašina 41
Sarajevo
Tel: +387 33 21 29 86
Fax: +387 33 22 04 37
info@fbihvlada.gov.ba