Nazad

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Alekse Šantića bb
Mostar
Telefon: +387 36 513 800
Fax:       +387 36 580 015

Ured u Sarajevu:
Alipašina 41
Sarajevo
Telefon: +387 33 226 493
Fax:       +387 33 220 619
E-mail: kabinet@fmeri.gov.ba

Ministar: Nermin Džindić

Biografija

Rođen 11.3.1977. godine. Mašinsku tehničku školu završio u Živinicama 1996. godine, a Mašinski fakultet na Univerzitetu u Tuzli 2003. godine. Stekao zvanje diplomiranog inžinjera mašinstva - proizvodni smjer.

Magistrirao 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ima bogato radno iskustvo, kao i veoma uspješne obuke i treninge iz oblasti upravljanja kompanijama: CIMOS - Kopar, Honeywall - Les Vosges, BWTS Kircheimbolanden, MBA Sarajevo, Lean Production, Projektno vođenje, PDS – Mašinski fakultet u Tuzli, Krizni menadžment itd.

Bio je na rukovodećim pozicijama u namjenskoj industriji FBiH.

Govori engleski jezik.

Oženjen, otac dvoje djece.

Organizacijska struktura

Ministar
Nermin Džindić
Telefon: +387 36 513 800
Fax:       +387 36 580015
E-mail: kabinet@fmeri.gov.ba

Sekretar:

Dr. Stipo Buljan
Telefon: +387 36 513 804
Fax:       +387 36 580 015
E-mail: stipo.buljan@fmeri.gov.ba

Kabinet ministra
Šef kabineta
Samra Kadribegović
Telefon: +387 36 513 801
Fax:       +387 36 580 015
E-mail: samra.kadribegovic@fmeri.gov.ba

Sektor energije


Pomoćnik ministra:
Amira Pintul
Telefon: +387 36 513 811
Fax:       +387 36 580 015
E-mail: sektor.energije@fmeri.gov.ba

Sektor rudarstva

Pomoćnik ministra - mr.Sakib Slijepčević
Telefon: +387 36 513 820
Fax:     +387 36 580 015
E-mail: sakib.slijepcevic@fmeri.gov.ba

Sektor industrije

Pomoćnik ministra - Marinko Bošnjak
Telefon:+387 36 513 830
Fax:     +387 36 580 015
E-mail: marinko.bosnjak@fmeri.gov.ba

Sektor za pravne i ekonomske poslove

Pomoćnik ministra - Jasmina Pašić
Telefon: + 387 36 513 841
Fax:     + 387 36 580 015
E-mail: jasmina.pasic@fmeri.gov.ba

Samostalni izvršilac - interni revizor
Gordana Čengić
Telefon: + 387 33 266 425; + 387 33 220 619
Fax:     + 387 33 220 619
E-mail: gordana.cengic@fmeri.gov.ba


Federalna direkcija za namjensku industriju

Alipašina br. 14
Sarajevo
Direktor - Ismet Briga
Telefon: +387 33 557 815
Fax: +387 33 557 825
E-mail: fdni@fmeri.gov.ba

Zavod za mjeriteljstvo

Alekse Šantića b.b.
Mostar
Direktor - Željko Zovko
Telefon: + 387 36 513 815
Fax: + 387 36 580 015
E-mail:zeljko.zovko@fmeri.gov.ba

 

Djelokrug

  • provodi utvrđenu politiku i izvršava zakone koje utvrđuje organ zakonodavne vlasti
  • obavlja upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa
  • donosi propise za provedbu zakona i drugih propisa
  • predlaže i daje preporuke iz oblasti zakonodavstva
  • odgovara na pitanja zakonodavne vlasti
  • obavlja i druge upravne i stručne poslove određene zakonom i drugim propisima.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH" broj 58/02)