Nazad

Ministarstvo finansija

Mehmeda Spahe 5,
Sarajevo
Telefon: +387 33 203 147;203-148
Fax: +387 33 203 152
web site: www.fmf.gov.ba
e-mail: info@fmf.gov.ba

Ministar: Ante Krajina

Biografija

Rođen 1.6.1954. godine u Tomislavgradu, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Fakultet ekonomskih nauka završio u Osijeku, Republika Hrvatska.
U dosadašnjem radnom vijeku bio zaposlen kod osam poslodavaca, uvijek na rukovodećim položajima u komercijalno-finansijskim sektorima.
Radio, uglavnom, u proizvodnim tvrtkama, iskustvo stekao i radeći za bankarsku tvrtku. Određeno vrijeme radio i u Elektroprivredi u Tomislavgradu.
Nekoliko godina bio član Upravnog odbora Privredne banke Sarajevo.
U proteklom mandatu obnašao dužnost ministra finansija u  Kantonu 10.

Oženjen, otac troje djece.

 

Organizacijska struktura

Ministar:
Ante Krajina
Mehmeda Spahe 5,
Sarajevo
Telefon: +387 33 203-147;203148
Fax: +387 33 203-152
E-mail: fmf.kab@bih.net.ba

Sekretar ministarstva:
Zada Gabela
Telefon:+387 33 215-759
Fax:+387 33 203-152
E-mail: zada.gabela@fmf.gov.ba

Šef Kabineta - pomoćnik ministra
Mirsad Čolić
Telefon: +387 33 203-147
Fax: +387 33 203-152
E-mail: mirsad.colic@fmf.gov.ba

Odnosi  s javnošću
Ivana Raguz
Telefon: +387 33 253 532
Fax: +387 33 253 532
E-mail: info@fmf.gov.ba          

Pomoćnik ministra u Sektoru za privredne finansije
Mira Bradara
Telefon: +387 33 253-430
Fax: +387 33 663-314
E-mail: mira.bradara@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za upravljanje dugom
Samir Bakić,
Telefon: +387 33 253 400;
Fax: +387 33 203-152
e-mail: samir.bakic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za poreznu politiku i javne prihode:
Hajrudin Hadžimehanović
Telefon: +387 33 442-880
Fax: +337 33 663-314
E-mail:  hajrudin.hadzimehanovic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za budžet i javne rashode:
Alija Aljović (privremeno obavlja ovu dužnost)
Telefon: +387 33 253-400
Fax: +387 33 663-314
E-mail: alija.aljovic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za pravne poslove:
Tihomir Ćurak
Telefon: +387 33 253-400
Fax: +387 33 663-314
E-mail: tihomir.curak@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za trezor:
Petar Ivošević
Telefon: +387 33 203-147;442-806
Fax: +387 33 521-098
E-mail: petar.ivosevic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra - Centralna harmonizacijska jedinica
Fatima Drinčić
Telefon: + 387 33 253-410
Fax: + 387 33 663-314
E-mail: fatima.drincic@fmf.gov.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za ekonomsko-finansijske i zajedničke poslove
Damir Morić
Telefon: + 387 33 253-410
Fax: + 387 33 663-314
E-mail: damir.moric@fmf.gov.ba

Načelnik u Jedinici za internu reviziju:
Sabina Jelić
Telefon:+387 33 253-415
Fax:+ 387 33 663 -314
E-mail: sabina.jelic@fmf.gov.ba

 

Djelokrug

  • Priprema nacrte zakona iz oblasti finansija
  • Analize, izvještaje i nadzor nad primjenom propisa iz oblasti: bankarskog sistema, tržišta kapitala, osiguranja imovine i lica, nedepozitnih finansijskih institucija, deviznog poslovanja i kreditnih odnosa s inozemstvom.

Organi u sastavu Ministarstva

- Porezna uprava FBiH
- Finansijska policija FBiH

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH" broj 19/03 i 38/05 )
  • Zakon o organizaciji organa u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH"broj 35/05)
  • Pravilinik o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva finansija broj: 07-02-6245-1/05 od 19.07.2005. god. na kojeg je Vlada FBiH 21.07.2005.godine dala saglasnost aktom broj: 407/05


Utorak,
31. mart 2015.
RSS aktuelnosti
U raspravi

Ured Vlade Federacije
Za odnose s javnošću

Alipašina 41
Sarajevo
Tel: +387 33 21 29 86
Fax: +387 33 22 04 37
info@fbihvlada.gov.ba