Konstituiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Imenovanje Vlade Federacije BiH potvrĐeno je 31. marta 2015. godine na zasjedanju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. U ovom sazivu Vlade FBiH dužnosti su preuzeli: premijer - Fadil NOVALIć, zamjenica premijera i ministrica finansija - Jelka MILIčEVIć, zamjenik premijera i ministar trgovine - Aleksandar REMETIć, ministar unutrašnjih poslova - Aljoša čAMPARA, ministar pravde - Mato JOZIć, ministar energije, rudarstva i industrije - Reuf BAJROVIć, ministar prometa i komunikacija - Denis LASIć, ministar rada i socijalne politike - Milan MANDILOVIć, ministar raseljenih osoba i izbjeglica - Edin RAMIć, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Salko BUKVAREVIć, ministar zdravstva - Vjekoslav MANDIć, ministrica obrazovanja i nauke - Elvira DILBEROVIć, ministrica kulture i sporta - Zora DUJMOVIć, ministar prostornog uređenja - Josip MARTIć, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - šemsudin DEDIć, ministar razvoja, poduzetništva i obrta - Amir ZUKIć i ministrica okoliša i turizma - Snježana SOLDAT.

HRONOLOGIJA POPUNJAVANJA I IZMJENA SASTAVA VLADE

 • 31.3.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Vlade Federacije BiH
 • 9.4.2015. godine - Vlada Federacije BiH je, na osnovu Rješenja Općinskog suda u Sarajevu od 13.3.2015. godine, donijela Rješenje o privremenom imenovanju Dragana Lukača za direktora Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.
 • 15.6.2015. godine - Predsjednik FBiH Marinko Čavara donio Odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Reufa Bajrovića na osnovu zahtjeva koji je podnesen 12.6.2015.
 • 15.9.2015. godine - Predsjednik FBiH Marinko Čavara donio Odluku o prihvatanju ostavke federalne ministrice okoliša i turizma Snježane Soldat na osnovu zahtjeva koji je podnesen 12.6.2015.
 • 28.10.2015. godine - Predsjednik FBiH Marinko Čavara donio Odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra trgovine Aleksandra Remetića na osnovu zahtjeva koji je podnesen 12.6.2015.
 • 28.10.2015. godine - Predsjednik FBiH Marinko Čavara donio Odluku o prihvatanju ostavke federalnog ministra rada i socijalne politike Milana Mandilovića na osnovu zahtjeva koji je podnesen 12.6.2015.
 • 28.10.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Nermina Džindića za federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.
 • 28.10.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Zlatana Vujanovića za federalnog ministra trgovine.
 • 28.10.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Veska Drljače za federalnog ministra rada i socijalne politike.
 • 28.10.2015. godine - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH potvrdio imenovanje Edite Čapo za federalnu ministricu okoliša i turizma.

 • PROPISI KOJI REGULIŠU RAD VLADE FBIH

 


Subota,
18. januar 2020.
VIŠE