Informacije o javnim nabavkama koje su Federalna uprava civilne zaơtite, federalne uprave i federalne upravne organizacije, federalna ministarstva i druge federalne institucije provele od usvajanja Odluke o proglaơenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH

 


Utorak,
26. maj 2020.
VIŠE