Aktuelno

U posljednja 24 sata u šatore na granicama upućeno 20 osoba, u FBiH do sada izdato 771 rješenje o karantinu
18 Apr 2020Zaključno s danom 17.4.2020. godine, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 25.869 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana. 

Za kategorije osoba koje su izuzete iz Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 120 od 10.4.2020. godine - vozače, teško oboljela lica u medicinskom transportu, lica u pograničnom kretanju i prekogranične radnike, izdata su 241 rješenje o mjerama izolacije.

Na graničnim prijelazima, a na osnovu popunjenih sanitarnih upitnika, 437 osoba je upućeno u prekograničnom prometu putnika u šatorski prostor, gdje se, po izdavanju rješenja o karantinu od strane Federalnog ministarstva zdravstva, preuzimaju od strane nadležnih štabova civilne zaštite i prevoze do mjesta određenog za karantin.

Promet putnika je smanjen u posljednjih nekoliko dana, te je nakon izvršene sanitarne kontrole u šatore upućeno 20 osoba s prebivalištem u Federaciji BiH.

Od početka primjene Naredbe, za preuzimanje od strane Operativnog centra Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, upućeni su spiskovi sa podacima za 55 osoba, kao i za šest osoba s prebivalištem na području Brčko Distrikta koji su u BiH ušli na graničnim prijelazima na području FBiH.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je obuhvaćeno 3.145 osoba - državljana BiH s prebivalištem u Republici Srpskoj koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, a spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 315 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat Republike Srpske je dostavio podatke za ukupno 317 osoba s prebivalištem u FBiH, koja su u BiH ušla preko graničnih prijelaza BiH na području Republike Srpske, a Inspektorat Brčko Distrikta podatke za 27 osoba koje su ušle preko prijelaza na području Brčko Distrikta, i rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva upućuju se u karantine prema mjestu prebivališta u FBiH.

Danas ističu mjere iz 755 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 20.087 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata. Do ovog trenutka izvršeno je 5 inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je utvrđeno 10 prekršaja, što podrazumijeva podnošenje 10 prekršajnih naloga u iznosu od  15.750 KM. Kod 2 subjekta nadzora uočene su nepravilnosti u načinu formiranja cijena, odnosno kršenje Odluke Vlade FBiH.  
 
U periodu od 15.3.-18.4.2020. godine, izvršena su 238  inspekcijskih nadzora, te 179 kontrolnih nadzora na benzinskim pumpama, u apotekama i drugim prodajnim objektima. Utvrđena su ukupno 262 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje ukupno 262 prekršajna naloga u iznosu od 416.950,00 KM. Kod 179 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
 
Četvrtak,
02. juli 2020.
VIŠE