Aktuelno

Porezna uprava FBiH: Izvještaj o broju zaposlenih radnika u FBiH na dan 10.4.2020.
14 Apr 2020

 
Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 10. 4.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 514.976, a po sjedištu poslodavca 515.295.

Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.

Broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena, u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu.

Broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište, tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.

Tabelarni pregled stanja broja zaposlenih radnika po kantonima i općinama na dan 10.4.2020. godine, možete pogledati  na linku
 
 
Nedjelja,
25. oktobar 2020.
VIŠE