Aktuelno

Uskoro egzistencijalna naknada demobiliziranim braniocima mlađim od 57 godina u Kantonu Sarajevo
14 Apr 2020

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević je, u nastavku posjete kantonima, održao radni sastanak s ministrom za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo Hajrudinom Grabovicom.
 
Razgovarano je o donošenju izmjena i dopuna zakonskih akata s ciljem omogućavanja ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu demobiliziranim braniocima koji su mlađi od 57 godina i nemaju nikakvih primanja.
 
Prema riječima ministra Bukvarevića, pravo na egzistencijalnu naknadu po federalnom Zakonu je u Kantonu Sarajevo ostvarilo 1.600 branilaca, a iz federalnog Budžeta se mjesečno izdvaja oko šest miliona KM za oko 21.000 korisnika s područja ovog kantona.
 
Ministar Grabovica je kazao da je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja prošao javnu raspravu i upućen je u skupštinsku proceduru. Očekuje se da bude usvojen do kraja aprila, a da će branioci moći aplicirati već u maju i ostvariti prava od juna.
 
Ovaj zakon je usaglašen s federalnim, a definirao je i određene novosti u pogledu poboljšanja boračko-invalidske zaštite. To se odnosi na prednost pri zapošljavanju djece šehida i poginulih branilaca i drugih boračkih kategorija, a za ratne vojne invalide-paraplegičare Kanton će pomoći u angažiranju najbližih srodnika - asistenata koji će brinuti o njima, kroz obezbjeđenje sredstava u Budžetu Kantona, te egzistencijalnu naknadu za demobilizirane branioce mlađe od 57 godina, za što je obezbijeđeno oko pet miliona KM za ovu godinu.
 
Ministri Bukvarević i Grabovica pozdravili su aktivnosti Vlade KS i pozvali zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo da što prije usvoje Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i da u ovim teškim vremenima, kada smo suočeni s pandemijom korona virusa, bar na ovaj način bude pružena pomoć borcima koji nemaju nikakvih primanja.
 
Imajući u vidu da u narednom periodu slijedi veliki broj značajnih datuma dogovoreno je zajedničko obilježavanje 15. aprila - Dana Armije RBiH u Sarajevu, u skladu s preporukama nadležnih, a saradnja će biti nastavljena i u okviru obilježavanja svih drugih značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Nedjelja,
25. oktobar 2020.
VIŠE