Aktuelno

Ugovor o namjenskom prenosu sredstava Federalnom hidrometeorološkom zavodu
18 Mar 2020
Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo danas je, u prostorijama ovog ministarstva u Sarajevu, s direktorom Federalnog hidrometeorološkog zavoda Almirom Bijedićem potpisala Ugovor o namjenskom prenosu sredstava ovom zavodu s ciljem nabavke dvije automatske monitoring stanice za mjerenje kvaliteta zraka (simultano mjerenje fizikalno-hemijskih pokazatelja kvaliteta zraka i meteoroloških parametara) i eksterne kalibracione jedinice s ciljem jačanja mreže monitoringa kvaliteta zraka od značaja za Federaciju BiH.

Federalni hidrometeorološki zavod, kao ovlaštena institucija, radi na unapređenju sistema monitoringa kvaliteta zraka u FBiH s ciljem prostorne pokrivenosti i adekvatne ocijene kvaliteta zraka. Transferirana sredstva, čiji je prenos definisan Odlukom Federalne vlade, značajno će doprinijeti nadogradnji postojećeg sistema.

Prenos sredstava je takođe na liniji preporuka Izvještaja revizije učinka „Aktivnosti nadležnih institucija u FBiH na smanjenju zagađenosti zraka“ po kojima Federalni hidrometeorološki zavod treba uspostaviti praćenje svih propisanih parametara kvalitete zraka, primjenjujući standardizirane i usvojene međunarodne metodologije o osiguranju kvaliteta mjerenja, s ciljem odgovarajuće ocjene stanja kvaliteta zraka i uporedivosti rezultata mjerenja. 

Zajedno sa aktivnostima Projekta „Pomoć Bosni i Hercegovini u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvaliteta zraka“ (IMPAQ project), koji se provodi uz finansijsku pomoć Švedske ambasade, Federalni hidrometeorološki zavod gradi kapacitete u pravcu uspostave sistema kontrole i osiguranja kvaliteta podataka (QA/QC) s ciljem adekvatne reprezentativnosti podataka i kvaliteta podataka, podizanja sistema kvaliteta na nivo koji je definisan pravnim okvirom, te unaprjeđenje upravljanja podacima radi izgradnje sistema za razmjenu podataka i informisanja Bosne i Hercegovine prema Evropskoj agenciji za okoliš, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma. 
 
 
Utorak,
29. septembar 2020.
VIŠE